Tigra Trans sp. z o.o.

Połączenie Tigra Trans sp. z o.o. oraz Tigra Trans sp. z o.o. Sp. k. z Gobarto S.A. – dokumentacja

 

W związku z decyzją o połączeniu Tigra Trans sp. z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z Gobarto S.A. poniżej przedstawiamy Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

 1. Plan Połączenia spółek łączących się uzgodniony 29 czerwca 2020 roku:

1. Plan połączenia-sig-sig-sig

Załącznik nr 1.1. – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.

1.1. Projekt uchwały WZ Gobarto SA-sig-sig-sig

Załącznik nr 1.2. – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Tigra Trans sp. z o.o.

1.2. Projekt uchwały ZW TT sp. z o.o.-sig-sig-sig

Załącznik nr 1.3. – Projekt uchwały komplementariusza

1.3. Projekt uchwały komplementariusza-sig-sig-sig

Załącznik nr 1.4. – Projekt uchwały komandytariusza

1.4. Projekt uchwały komandytariusza-sig-sig-sig

Załącznik nr 1.5. – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Tigra Trans sp. z o.o.

1.5. Ustalenie wartości majątku TT sp. z o.o.-sig-sig

Załącznik nr 1.6. – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Tigra Trans sp. z o.o.

1.6. Oświadczenie o stanie księgowym TT sp. z o.o.-sig-sig

Załącznik nr 1.6.A. – Bilans TT sp. z o.o.

1.6.A. Bilans TT sp. z o.o.-sig-sig

Załącznik nr 1.6.B. – RZiS TT sp. z o.o.

1.6.B. RZiS TT sp. z o.o.-sig-sig

Załącznik nr 1.7. – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Tigra Trans sp. z o.o. Sp. k.

1.7. Ustalenie wartości majątku TT Sp.K.-sig-sig

Załącznik nr 1.8. – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Tigra Trans sp. z o.o. Sp. k.

1.8. Oświadczenie o staniw księgowym TT Sp.K.-sig-sig

Załącznik nr 1.8.A. – Bilans TT Sp.K.

1.8.A. Bilans TT Sp.K.-sig-sig

Załącznik nr 1.8.B. – RZiS TT Sp.K.

1.8.B. RZiS TT Sp.K.-sig-sig

Załącznik nr 1.9. – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej Gobarto S.A.

1.9. Oświadczenie o stanie księgowym Gobarto S.A.-sig-sig

Załącznik nr 1.9.A. – Bilans Gobarto SA

1.9.A. Bilans Gobarto SA-sig-sig

Załącznik nr 1.9.B. – RZiS Gobarto SA

1.9.B. RZiS Gobarto SA-sig-sig

 1. Opinia biegłego z badania Planu połączenia

Sprawozdanie_Biegłego_plan_połączenia_20.10.2020_TT_podpisane

 1. Dokumenty finansowe Tigra Trans sp. z o.o.:
 1. za rok obrotowy 2019 – TT spzoo_spr za 2019
 2. za rok obrotowy 2018 – TT spzoo_spr za 2018
 3. za rok obrotowy 2017 – TT spzoo_spr za 2017
 1. Dokumenty finansowe Tigra Trans sp. z o.o. Sp. k.
 1. za rok obrotowy 2019 –  TT SpK_spr za 2019
 2. za rok obrotowy 2018 –  TT SpK_spr za 2018
 3. za rok obrotowy 2017 –  TT SpK_spr za 2017

 

 1. Dokumenty finansowe Gobarto S.A.:

Sprawozdania finansowe Gobarto S.A., sprawozdania zarządu z działalności Gobarto S.A. oraz sprawozdania z badania za lata: 2017, 2018 i 2019 dostępne są pod następującymi linkami:

 

 1. za rok obrotowy 2019:

http://gobarto.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/archiwum-raporty-okresowe/2019

 

 1. za rok obrotowy 2018:

http://gobarto.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/archiwum-raporty-okresowe/2018

 

 1. za rok obrotowy 2017:

http://gobarto.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/archiwum-raporty-okresowe/2017

Kontakt

Oddział Grąbkowo

Grąbkowo 73

63-930 Jutrosin

icon_tel Tel: +48 65 547 71 72

icon_tel Fax: +48 65 547 71 72

Siedziba

Ul. Wspólna 70,

00-687 Warszawa